Förutsättningar för IT-stöd av samiska

Kraven på IT-stöd av samiska har formulerats i ett antal dokument. De viktigaste:

Kravspecifikation utgiven 1997 av "Samisk datautvalg" ("Åpen anbudskonkurranse"). Det konsultutvecklade Windows-tillägget "Levi" för 8-bitssystemen Windows 95, 98 och ME följer denna specifikation ("Levi" finns som "free-ware" på norska Sametingets webbplats. Det stöds ej av Microsoft!)

Statskontorets tekniska normer TN35 och TN36 utgivna 2001, "8-bits kodningsscheman för samiska språk" och "Stöd för samiska språk i svensk databehandling". Normerna inrymmer kraven i Samisk datautvalgs dokument, men innehåller också specifikation av 16-bitskodning (ISO/IEC 10646 och Unicode) samt av nya tangentbordsmönster. Dataindustrin har emellertid inte tagit fram några lösningar baserade på dessa normer. De kan hämtas från Statskontorets webbplats http://www.statskontoret.se

Dokument framtagna för Samiskt Parlamentariskt Råd 2002-2003, och utgivna av norska Sametinget. Dessa baseras på både Samisk datautvalgs och Statskontorets dokument, men innebär en utökning av deras innehåll. Grunddokumentet är Sámediggi 01/850-51 "Requirements for support of Sami languages in data processing". Det anvisades av de finska, norska och svenska ministrarna för samiska frågor samt de tre sametingspresidenterna i deras årliga möte 2002 som "underlag i fråga om stöd för samiska språk inom databehandling."

Grunddokumentet har senare kompletterats med Sámediggi 01/850-86 "Recommendations for PC-type keyboard layouts" och Sámediggi 04/560-1 "Information on IT 'cultural elements' for Sami languages". Microsofts stöd för samiska från och med Windows XP Service Pack 2 följer dessa tre dokument (fast en del defekter ännu så länge finns i applikationsprogram, bland annat i Office).

In chanel replica We love to bring you gorgeous chanel replica handbags, even though we do not know what they are. There is also an amazing piece of chanel replica - pink quilted shoulder bag, graced interwoven chain and gold hardware. It shines under the lights, to express their true beauty. Gold hardware is very significant, especially in front of the large CC flag. This chanel replica inside a front cover to store all immediate necessities. It's built using open and zipper chanel replica closed two compartments. This is after 12:00 you want to carry, plus your tuxedo or simply casual night clubbing a handbag. It is perfect for your chanel replica sale and chain straps on your shoulders, you can rest assured that you will not lose this bag, even if you drink too much (or crazy drunk). Gorgeous chanel replica, it is worth noting that it can today, tomorrow can be used, even years later. The color is so cute, it fits perfectly in your wardrobe. Now, I do not know the code style, size, or price (although you can estimate by comparing the doll's hand), but it is a collection that can be from the Chanel boutique in the spring and summer 2015. So, ask your FAVO SA.,chanel.